Søk forbrukslån sammen

Søk forbrukslån sammen

Forbrukslån kan søkes i fellesskap dersom man er gift eller samboende. I visse tilfeller kan også en medlåner hjelpe til, som oftest er det da foreldre som stiller opp. Følg disse fem tipsene.

Fem tips for forbrukslån i fellesskap

  1. Sørg for at begge partner har god oversikt over privatøkonomien i forkant.
  2. Ha tillit til hverandre. Ikke legg skjul på noe.
  3. Bruk god tid på å undersøke flere muligheter, og samarbeide fra starten om å ta det rette valget.
  4. Det finnes et stort utvalg av tilbydere. Gå for en seriøs aktør som tilbyr gode vilkår og trygge rammer for lånet.
  5. Lag en plan for nedbetalingen av forbrukslånet. En person må stå som hovedansvarlig, mens fordelingen av betalingen ordnes privat.

God oversikt over privatøkonomien

Det er viktig at begge parter kan håndtere privatøkonomien på en god måte. Den eneste måten å gjøre dette på, er at begge parter gjør dette hver for seg først. Lag en god oversikt og sørg for orden i egne rekker. Deretter kan man inngå samarbeid med andre.

Når samarbeidet er et faktum, er det viktig å skille mellom medlåntaker og kausjonist. Som medlåntaker tar man lån opp sammen med hovedlåntaker og er solidarisk ansvarlig til å betale tilbake lånet. Man deler ansvaret for det totale lånet, og står ansvarlig på lik linje med hovedlåntaker dersom betaling skulle utebli.

En kausjonist har kun påtatt seg ansvaret for en del av lånet. Dersom betaling uteblir vil kausjonisten ta ansvar for den delen man har påtatt seg ansvaret for. Dette er mer vanlig ved inngåelse av boliglån og ikke nødvendigvis forbrukslån.

Tillit i forbindelse med forbrukslån sammen

Det er medlåntaker som er mest aktuelt å fokusere på når det kommer til forbrukslån.

Fordeler med å bruke medsøker:

  • Større sjanse for at lånet innvilges
  • Bedre sjanser for høyere lån
  • Som oftest får man lavere rente

Skal man sammen gå inn for det lån, er det viktig at tilliten er selve grunnlaget. Vanligvis er det ektefelle, samboer eller et annet familiemedlem som er medlåntaker. Noen finansinstitusjoner stiller krav til hvem som kan være medlånsøker, og en del også begrenser seg til kun ektefelle eller samboer. I den andre enden av skalaen finner du tilbydere som til og med godkjenner venner. Begge søkere kredittvurderes på lik linje, og må begge godkjennes for at lånet kan innvilges.

Samarbeid om forbrukslånet

Det er viktig at man samarbeider fra starten. Ikke la en person ta alle avgjørelsene, men sørg for god dialog mellom begge parter fra første stund. Fordel gjerne ansvar mellom dere, men sørg for at begge parter er like godt informert. Kommunikasjon på e-post eller SMS kan være fruktbart i tillegg til muntlig dialog, da man hele tiden kan gå tilbake til det skriftlige og undersøke hva man ble enige om.

Velg en seriøs tilbyder av forbrukslån

En stor fordel ved å bruke medlåntaker er begges inntekt ligger til grunn for søknaden. Det betyr at man i praksis har sjansen til å inngå et større lån. Vær da obs på de ulempene som medfører dersom man velger en useriøs aktør på markedet. Sørg for en god oversikt over ulike tilbydere, og undersøk hvilke som passer best. Det finnes en rekke lånekalkulatorer på markedet. Disse kan gi en god indikator på hvor stort lån dere kan få innvilget, og hvilke tilbydere som kan vurderes.

Lag felles nedbetalingsplan

Enten du søker om lån med medlåntaker for å få bedre vilkår, eller dere et to som benytter lånet i felleskap er det viktig at begge har en felles forståelse om nedbetalingsplanen. Uansett formål er det en som stor som ansvarlig for lånet, og en som medansvarlig. Skal lånet betjenes av en person er det viktig at hovedlåntaker forholder seg til avtalt nedbetalingsplan, slik at ikke medlåntaker blir ansvarlig for lånet.

Er planen at lånet skal nedbetales sammen vil det likevel være en person som står ansvarlig, og dere må lage en felles plan for hvordan lånet skal betales ned. Samboere og ektefelles har gjerne en felles økonomi, men det er likevel smart å ha en skriftlig avtale i tilfelle noe skulle skje med forholdet.

Ønsker den ene part å forlenge lånet kan ikke dette automatisk skje uten den andres godkjennelse. Her er bankenes vilkår ulike. Mens noen er fleksible, er andre mer rigide. Ha alltid god oversikt over dette, slik at man unngår å gå på en smell.