Betingelser for forbrukslån

Betingelser for forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet, som vil si at banken ikke tar sikkerhet i eiendeler eller eiendom. Hvis låntaker misligholder lånet, har ikke utlåner noe å selge for å dekke for tapet. Alle som søker om lån til forbruk, må derfor gjennom en individuell vurdering før søknaden innvilges. I den forbindelse er det en del betingelser som må oppfylles før du får låne penger.

Kredittverdighet for forbrukslån

Når det gjelder lånesøknader snakkes det ofte om kredittverdighet, som betyr forbrukerens evne til å betjene gjelden sin. Det finnes egne byråer som driver med kredittvurdering. Blant de mest kjente i Norge er Lindorff og Experian.

Hvem er kredittverdig

I Norge gis det aldri kreditt til personer under 18 år, men noen banker opererer med en høyere aldersgrense. Aldersgrensen på forbrukslån ligger mellom 18 og 25 år. Det er derimot nesten ingen som låner ut til personer under 20 år, siden unge kan være ustabile betalere. Når du søker forbrukslån stilles det også krav om at du må være bosatt i Norge.

Fast inntekt er også et krav. Siden inntekten er den eneste sikkerheten for lånet, må du tjene nok til at banken synes det er verdt risikoen. Det er vanlig at banken krever en årslønn på mellom 120 000 og 200 000 kroner som et minimum.

Har du historie med tidligere mislighold av gjeld, kan dette påvirke kredittverdigheten. Det er upraktisk å bli registrert som dårlig betaler fordi du ikke har betalt regninger i tide. Du blir nemlig automatisk registrert som ikke kredittverdig mens gjelden blir tvangsinndrevet.

Vanlige krav for å få innvilget forbrukslån:

  • Må være fylt minst 18 år
  • Ha fast inntekt av en viss størrelse
  • Norsk statsborger som er bosatt i Norge
  • Ingen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker

Kredittvurdering

Bankene foretar alltid en individuell vurdering av låntakers kredittverdighet. Dette kalles for en kredittvurdering, og er obligatorisk når man søker om forbrukslån. Faktorer som kan påvirke din kredittscore er blant annet alder, inntekt og betalingshistorikk. Eksisterende betalingsanmerkninger og eventuelle inkassosaker vil påvirke kredittscoren negativt.

Kredittscore

En kredittscore sier noe om hvor betalingsdyktig du er. Et foretak som driver med kredittopplysninger, kan utarbeide en slik score på vegne av banken. Kredittscoren befinner seg på en skala fra 1 til 100. En høy score gir bedre muligheter for innvilgelse av lån uten sikkerhet.

Gjeldsregisteret

Norske myndigheter har sett et behov for at forbrukere og banker kan få oversikt over sin usikrede gjeld. Dermed ble Gjeldsregisteret opprettet. Er du usikker på hvor mange lån du har, eller hvor mye gjeld du har samlet seg opp? Da kan du logge deg inn i Gjeldsregisteret og finne disse opplysningene. Bankene bruker dessuten registeret som en kontrollfunksjon. Slik kan de enkelt sjekke at gjeldsopplysningene i en lånesøknad er riktige.

Statlige regler for forbrukslån

Det er ikke bare bankene som setter betingelser for privatpersoner som søker lån uten sikkerhet. Staten setter også noen regler som må følges før et lån kan innvilges. Finansdepartementet har fastsatt en utlånsforskrift, som regulerer bankenes utlånspraksis.

Forskriften er ment å beskytte deg fra å ta opp mer lån enn du egentlig er i stand til å betjene. En strengere utlånspraksis vil dessuten redusere risikoen for at bankene taper penger på misligholdte lån.

Kort oppsummert sier forskriften at:

  • Forbruker må tåle en renteøkning på 5 % av samlet gjeld
  • Gjeldsgraden skal ikke overstige fem ganger årsinntekten
  • Nedbetalingstiden skal som hovedregel ikke overstige fem år

Betingelser på forbrukslån

Når det er snakk om betingelser på forbrukslån, kan det også gjelde gebyrer eller rentebetingelser. Du kan søke om mellom 5 000 og 600 000 kroner i forbrukslån. Ved et større lån er det ekstra viktig å få gode betingelser på lånet.

Derfor bør du sammenligne ulike tilbud for å se hvilket selskap som kan gi de beste vilkårene. Gjennomsnittlig rente på forbrukslån ligger mellom 15 % og 20 %. Dermed er det mye penger å spare på å velge banken som tilbyr den billigste effektive renten.

Ikke lån over evne

Det er strenge betingelser for å få innvilget et forbrukslån, nettopp for at privatpersoner ikke skal låne over evne. Før du låner penger bør du alltid sette opp et realistisk budsjett. Prøv også å betale tilbake lånet i løpet av så kort tid som mulig. Hvis du oppfyller alle betingelser for forbrukslån, bør du alltid sammenligne tilbud for å finne de beste betingelsene og totale kostnadene. Det er dyrt å ta opp lån uten sikkerhet, så det er ingen grunn til å betale mer for lånet enn du må.